แจ้งชำระเงิน

หรือส่งรายละเอียดการโอนเงิน ทาง Line หรือ Facebook

โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. หมายเลขใบสั่งซื้อ
2. ชื่อผู้สั่งซื้อ
3. จำนวนเงินที่โอนเข้า
4. จากธนาคาร
5. วัน-เวลา ที่โอน
6. หลักฐานการโอน