นโยบายทางธุรกิจ

1. นโยบายการคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า

1.1 ทางบริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้หากสินค้าที่ส่งไปถึงมือลูกค้าชำรุด เสียหาย บกพร่อง หรือสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง หรือ สาเหตุอื่นๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของทางบริษัทเอง

เงื่อนไข
1. สินค้าที่จะเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้งานและต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่
2. จะต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากการสั่งซื้อสินค้าของทางบริษัท

1.2 ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินในทุกกรณี

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ทางบริษัทใส่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.muveofficial.com และจะรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัย โดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่รัดกุมของทางบริษัทและผู้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าทุกคน